Krokolandas“ vaikų žaidimo kambario  taisyklės

1.1.   „Krokolandas“ žaidimų kambarys (toliau – Kambarys) – tai laisvalaikio ir pramogų kompleksas, esantis J. Basanavičiaus 45A, Kėdainiuose, kurį sudaro vaikų žaidimų zona su kamuoliukų baseinais, nusileidimais ir kitais žaidimų atrakcionais.

1.2.   Žaidimų kambario „Krokolandas“ operatorius (toliau – operatorius) – MB „Kroklendas“ , įmonės kodas 304712119.

1.3.   Žaidimų kambario  taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) privalomos visiems asmenims, kurių vaikai naudojasi Kambariu. Pradėti naudotis Kambario paslaugomis leidžiama tik susipažinus su Taisyklėmis. Vieno iš vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų ir/ ar kitų pilnamečių asmenų, kurių teisėtoje priežiūroje yra vaikas, (toliau vadinama – už vaiką atsakingas asmuo) parašas Registracijos žurnale  patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose įtvirtintomis nuostatomis. Taisyklės yra pakabintos laisvai prieinamoje vietoje, kurioje lankytojai gali su jomis susipažinti iki sprendimo palikti vaiką Kambaryje priėmimo. Visą kitą reikalingą informaciją suteikia Kambario darbuotojas.

1.4.   Kambaryje gali būti paliekami vaikai nuo 6 metų amžiaus. Mažesni vaikai (iki 6 metų) ar vaikai su sveikatos sutrikimais (psichologiniais ar fiziniais, ar turintys specialiųjų poreikių) gali naudotis vaikų kambario paslaugomis tik prižiūrimi už vaiką atsakingo suaugusio asmens.

1.5.   Žaidimo kambario Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris operatoriaus nustatyta tvarka įsigijo bilietą, gavo leidimą ar kitais operatoriaus nustatytais būdais pateko į Žaidimų kambarį.

1.6.   Šios taisyklės yra privaloms  visiems lankytojams, tame tarpe ir vaikams. Vaiko tėvai ar už vaiką atsakingas asmuo privalo supažindinti vaikus su Žaidimo kambario taisyklėmis. 

1.7.   Kambario darbuotojas nešvarių drabužių vaikui nekeičia ir neteikia panašaus pobūdžio vaiko priežiūros paslaugų.

1.8.   Kambario darbuotojas turi teisę atsisakyti priimti į Kambarį vaiką, kuris nuolat neklauso ir nedrausmingai elgiasi, gadina Kambario įrangą ar inventorių, žaloja save ar kitus kambaryje esančius vaikus.

1.9.   Kiekvieno  lankytojo, patekimas  į Žaidimų kambarį yra laikomas patvirtinimu , kad jis yra susipažinęs su Žaidimų kambario  taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

Žaidimų kambaryje  draudžiama:

1.10.        bėgioti (lankytojas gali paslysti ir susižeisti), stumdytis, grubiai elgtis,

1.11.        trukdyti kitiems lankytojams naudotis žaidimų kambario paslaugomis;

1.12.        spjaudyti ant grindų, šiukšlinti ar laužyti daiktus ar kitaip gadinti žaidimų kambario  inventorių;

1.13.        dėvėti lauko avalynę ; vaikas ar už  už vaiką atsakingas asmuo Kambaryje privalo dėvėti kojines (rekomenduojama neslystančiu padu) arba kambarinę avalynę;

1.14.         atsinešti į žaidimų kambarį alkoholinius  gėrimus, taip pat stiklinius, dūžtančius  ir aštrius daiktus, rūkyti;

1.15.         fotografuoti ir  filmuoti ne savo vaikus ;

1.16.   avėti lauko avalynę, išskyrus fojė;

1.17.   žaidimų kambaryje griežtai draudžiama lankytis:

1.17.1.                   asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir / ar gyvybei;

1.17.2.                   asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

1.17.3.                   asmenims kartu su gyvūnais.

 

Atsakomybė

1.18. Už vaiką atsakingi asmenys privalo žinoti patys ir informuoti jų priežiūroje esantį vaiką, kad jis turi tausoti Kambario įrangą ir inventorių, nedaryti žalos sau ir kitiems Kambaryje esantiems vaikams. Už vaiką atsakingas asmuo atsako už Kambaryje palikto vaiko sugadintą įrangą ar inventorių, taip pat už žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

1.19. Kambarys nėra profesionalus daiktų saugotojas ir neatsako už kartu su vaiku paliktų daiktų praradimą ar sugadinimą, išskyrus atvejus, kai šie daiktai prarandami ar sugadinami dėl Kambario darbuotojo tyčios ar didelio neatsargumo. Kambarys neatsako už daiktus, kuriuos vaikas ar už vaiką atsakingas asmuo pamiršo Kambaryje.

1.20. Lankytojas, patyręs turtinę ir / ar neturtinę žalą žaidimų kambaryje, nedelsdamas turi pranešti apie tai bet kuriam žaidimų kambario darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

1.21. Lankytojui žaidimų kambaryje patyrus turtinę ir / ar neturtinę žalą dėl operatoriaus kaltės, operatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

1.22. Operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo žaidimų kambario patirtą turtinę ir / ar neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir / ar rekomendacijų.

ATMINKITE,  JOG PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO IR KITŲ ŽAIDIMŲ KAMBARIO LANKYTOJŲ SAUGUMĄ!

     GIMTADIENIO ŠVENTĖS INFORMACIJA

 • Į šventę atvykti pasiruošti galima ne anksčiau kaip 15min iki gimtadienio laiko pradžios. Visa šventės trukmė 2,5val. Suėjus 2val, pradedame tvarkytis ir po 2,5val (jei nesutarta kitaip) atlaisvinamos patalpos.
 •  Kavos, arbatos perkamos iš mūsų. Picos užsakomos per mus (jei jų norėtumėt). Likusios vaišės – Jūsų. Nors visomis vaišėmis, užkandžiais, tortu galime pasirūpinti ir mes, tačiau būtina atvykti į mūsų žaidimų kambarį ir aptarti detaliau.
 • Minimalus avansas už gimtadienio zonos rezervaciją 30 eur. Avansui sumokėti yra duodamos 5 darbo dienos. Rezervacija galutinai tvirtinama tik gavus užstatą.
 • Rekvizitai apmokėjimui: Pardavėjas: MB „Kroklendas“
  A/s Nr.: LT987300010153644255
  Banko kodas: 73000, Swedbank. Šis avansas atšaukus gimtadienį negrąžinamas. Gimtadienio laiką (susirgus vaikams ar dėl kitų priežasčių) galima perkelti.
 • Vaikučių avalynė turėtų būti ne kietu paduku. Tinka kojinytės su neslystančiu paduku, ar češkytės, ar tapukai ir t.t. Tėveliai gali atsinešti sau avalynę persiauti arba duodame užsidėti ant batų antbačius.
 • Saugumo taisyklės yra privalomos visiems, kurie lankosi mūsų žaidimų kambariuose ir už vaikų priežiūrą, elgesį, kambaryje  yra atsakingi jų tėvai ar kiti jį atlydėję pilnamečiai asmenys.
 • Alkoholinius gėrimus ir alkoholį gimtadienio metu vartoti draudžiama.